Faydalı Bilgiler
 

Milletlerarası Kod Bayrakları


 

Rakam Flamaları


 

Tekrar Bayrakları


 

Seyir Şekilleri ve Açıklamaları

 

Sözlük

ABAŞO

Alt ve aşağı

ABLİ

Seren ve bumba cundalarından aşağı iki tarafa inen halatlar

ABORDA

Bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşması

ABOSA

Bosayı tut veya geçici olarak durdur

ABRAMAK

Kontrol altında tutmak, üstesinden gelmek

AÇIKTA EYLENMEK

Bir teknenin sahilden veya iskeleden açıkta beklemesi

ADMİRALTİ DEMİRİ

Çiposu kollarına dik ve hareketli eski sistem bir demir cinsi

AGANTA

Zincirin kısa bir zaman süresi için elde tutulup bırakılmaması

AĞIZ KUSAGI

Bindirme kaplamanın en üst sırası

ALABANDA

Dümenin 35° ye kadar basılması

ALABORA

Altüst olma, teknenin ters dönmesi

ALAMA KÜREK

Hep birlikte kürek çekerken durdurmak için verilen komut

ALAMATRA

Karadeniz' de imal edilen balıkçı teknesi

ALARGA

Açıkta demektir. [Alargada bekle]

ALBERABER

Hep birlikte kürek çekmek için verilen komuttur

ALESTA

Hazır ol [Alesta tramola - Tramola atmaya hazır ol]

ALTABASO

Yelkenin alt yakası

AMORA YAKASI

Dört köse yelkende alt ve ön taraftaki yaka [Karula yakası]

ANA GÜVERTE

Teknenin üzerinde yürünen en üstteki güvertesi

ANA OMURGA

Postaların bağlandığı, bastan kıça kadar uzanan ağaç kısım

ANELE

Hareketli demir halka

ANELE BAĞI

Aneleye yapılan bir düğüm çeşidi

APAZLAMA

Kemere istikametinden gelen rüzgar ile seyir

APİKO           

Demirin vira edilisinde deniz dibinden kurtulup dimdik durdugu vaziyet, veya dikkatli olarak beklemek.

ARİYA

Aşağıya indirmek [Ariya sancak, ariya yelken]

ARMA

Direkteki sabit donanım [Direk çarmıhları, istralyalar]

ARMUZ

Güverte ve borda kaplama tahtalarının arasındaki çizgi

ASKI MAPASI

Bir demiri kaldırmak için bedenine konmuş olan mapa

AŞIRTMA PRAÇERA  YELKEN

Kavançalı seren yelkeni

ASOZ

Kaplama tahtaları için omurga ve bodoslamalarda açılan oyuklar, yuvalar

AVARA

Teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılması

AYBOCU

Zincirin ırgat çalıştırılarak aşağı indirilmesi

AYIBACAĞI

Pupa seyrinde yelkenlerin farklı kontralarda açılması

AYNA

Kıç bodoslama üzerine konan ve dümen iğneciğinin üzerine bağlandığı düz tahta levha [Ayna kıçlı tekneler]

AYNALIK TAHTASI

Bir teknede kıçta havuzlukta otururken arkaya dayanmak için konulmuş olan tahta levha

BABA

Halat volta etmek için ağaç veya metalden yapılmış silindirik biçimdeki güverte veya rıhtım bağlantı elemanı

BABAFİNGO

Yelkenli teknede eğer direk üç kısımlı yapılmış ise, en üstteki parçaya verilen ad

BADARNA ETMEK

Bir halatın aşınmaması için üstünün halat, hortum veya benzeri bir koruyucu malzeme ile sarılması

BAKLA

Zincirin her bir halkasına verilen isim

BALON USTURMAÇA

Balon şeklinde bir usturmaça çeşidi

BALON YELKEN

 Pupa seyirde ön sahada açılan yarım balon şekilli yelken 

BANDRA

Teknenin milliyetini gösteren sancak

BARBARİŞKA

Tutulmakta olan halatın kaymaması için yapılan bağ çeşidi

BASTİKA

Palangalarda kullanılan bir çeşit dilli makara

BASTON

Ana cıvadranın üzerinde ileriye doğru uzatılmış çubuk

BAŞ

Bir teknenin ön ve ileri kısmı

BAŞ BODOSLAMA

Omurganın baş tarafından, teknenin burnunu meydana getirmek için yukarıya doğru açılı konulan ağaç parçası

BAŞ KASARA

Genellikle gemilerdeki baş taraftaki yüksek kısım

BAŞ OMUZLUK

Kemere ile baş bodoslama arasındaki yuvarlak kısım

BAŞ PARİMA

Bir botun baş üzerindeki aneleye bağlanmış kısa halat

BAŞLI

Baş tarafın kıça nazaran daha batık olması

BAŞTANKARA

Tekneyi bir sahile baş taraftan yanaştırmak

BAŞÜSTÜ

Bir teknenin baş tarafında durulacak yer

BERMUDA ARMA

Uzun bir direkte yelken açmak için düşünülmüş arma tipi
[Marconi arma] Bu tip armada yelken sereni yoktur,  ancak bumbası vardır

BİNDİRME KAPLAMA

Armuz kaplamaların yan yana bitimi yerine, birbirleri üzerine konularak tekne imal şeklidir

BOCURGAT

Demir almada kullanılan yatay ve manivela ile insan kuvvetiyle çalıştırılan mekanizma

BOCURUM

Yelkenli teknelerde kıç bodoslamada bulunan direğe çekilen yelkene verilen ad

BORDA

Teknenin su kesiminden yukarıda kalan kısmı

BORDA FENERİ

Sancakta yeşil, iskelede kırmızı olarak yanan 112,5 derece açıya sahip fener

BORDA İSKELESİ

Bir tekneye girip çıkmak için inip kalkabilen ve içeriye alınabilen bir merdiven tipi [Borda pasarellası]

BOSA TUTMAK

Bir halat veya zincirin bedeni üzerine bosa tutarak abramak

BOŞ ALMAK

Gevsek bir halatı germek için fazlasını çekmek

BOŞ VERMEK

Halatı kaçırtmak

BRANDA

Eskiden yelken yapılan bir cins kumaş

BUMBA

Ana yelkenin alt yakasını germek ve açısını kontrol etmek için kullanılan bir cins seren

BURGATA

Halat ve zincir ebadını ölçmek için kullanılan bir ölçü

BÜKÜN

Halatın sağa veya sola doğru kollarının bükülmesi

CAMADAN

Camadan vurmak. Yelken alaninin küçültülmesi

CAMADAN BAĞI

Bu küçültmeyi yapmada kullanılan bir düğüm çeşidi

CAMADAN KALÇEALARI

Bu düğümü yapmak için yelken üzerinde sıralanmış ve yelkenin her iki yüzünde bulunan halatçıklar

CEVIZ

Halatların ucunu tutabilmek veya uzağa atabilmek için yapılan bir cins düğüm

CIVADRA

Teknenin baş tarafında, dışarıya doğru uzanan sabit seren, genellikle yelkenli teknelerde flokları açmak için kullanılır.

CUNDA

Uç anlamında kullanılır. Direk cundası, bumba cundası, vs.

ÇALIM

Geminin başı ile kıçı arasındaki inik meyil veya kıç tarafta su kesiminin altındaki dar kesim

ÇAMÇAK

Teknede biriken suyu toplamak için tahtadan yapılmış bir cins kepçe [Optimistlerdeki plastik kap]

ÇARMIK / ÇARMIH

Direği teknenin her iki bordasına gerilerek bağlayan çelik tel halatlar.

ÇENE

Omurga ile bodoslamanın köşeli birleştiği yer

ÇIMA

Halat, elincesi veya yomalarin uç kismi

ÇIMARİVA

Personelin tekne boyunca yan yana selamlama için dizilmesi

ÇIPO

Özellikle admiralti demirinde bedenin üst kısmından anelesinin altından geçen kollara dik olarak bağlanmış hareketli veya sabit metal kollar

ÇÖRDEK YAKASI

Seren yakalarının geriye bakan kısımları, üç köşe yelkenlerdeki en üstteki pik (peak) yakası

ÇUBUK

Ana direklerin üzerine konulan ekleme direkler

DENİZ DEMİRİ Denizde sert rüzgarda hareketsiz kalan teknenin dalgalar borda vermemesi için baştan veya kıçtan denize atılan konik brandadan mamul torba
DESE ETMEK Halatın veya zincirin iyice gerilmesi
DİNGi Bir çifte kürekle kullanılan patalya
DİREK FiSTANI Direğin güverteye girdiği yerde etrafına çevrilen kuşak
DOBLİN Bir halatın iki çıması arasındaki sarkık kısım
DOBLİN ALMAK Bir halatın iki çımasının gemide kalmak üzere bordadaki veya sahildeki bir babaya sarılması
DÖKÜNTÜ Deniz yüzeyine yakın kayalıklar
DÖŞEKLİ Altı düz olan tekne
DİRİSE ETMEK Yön değiştirmek
DÜMEN Tekneyi istenilen yöne götürebilmek için saç veya tahtadan yapılarak kıça monte edilen yelpaze seklindeki bir parça
DÜMEN BODOSLAMASI Kıç bodoslama
DÜMEN BOĞAZI Dümen yelpazesinden yukarıda kalan kısmı
DÜMEN DOLABI Dümen yekesine bağlı mekanizmayı çevirebilmek için yapılmış olan aygıt
DÜMEN DONANIMI Dümen yekesi ile dümen dolabı arasında kalan tel halat mekanizma, uskurlu şaft ve kolar ile bunların geçtikleri makaralı sistemin tümüne verilen isim
DÜMEN YELPAZESİ Dümenin sudaki yön veren esas ana parçası
DÜMEN ZAVİYESİ Dümen yelpaze sathinin omurga ile yapmış olduğu açı
DÜMENCİ PUSULASI Dümen dolabının hemen önüne konulmuş olan mıknatıslı pusula
DÜMENTAŞI Yekenin dümene bağlandığı en üst kısım
EĞLENMEK Bir teknenin stop ederek veya çok ağır yol ile gideceği yere varması
EL DONANIMI Mekanik olan ırgat gibi aygıtların el ile çalışabilmesi için yapılmış olan donanım
EL DÜMENİ Kol gücü ile bir taraftan diğer tarafa basılan dümen
EL İNCESİ Bir tekneden diğerine veya sahile atılan ucunda kurşun bir ağırlığın ceviz ile kaplı olduğu ve sonuçta bir halatın bağlanarak gönderildiği, parakete savlosu gibi incecik bir halat
EL İSKANDİLİ Elektrikli iskandil olmayan teknelerde, derinlik ölçmek için çımasına 5 kg lık bir kursun asılmış ve üzerine kulaç taksimatı yapılmış olan salvo
FAÇA ETMEK Seren yelkenlerin bir taraftan prasya olduğu halde kapatılması
FAÇUNA ETMEK Badarnanın tel veya mürnel ile sıkı sıkıya bağlanmasıdır
FALAKA İki matafora cundaları arasında bulunup can halatlarının bağlandığı tel halat
FARŞ TAHTALARI Ağaç bir teknenin sintine üzerindeki yürüme tahtaları
FİLİKA Gemilerdeki kürekli veya yelkenli tekneler
FIRDÖNDÜ Zincirin gamba almaması için aralara konan bir eksene bağlı olarak dönen iki yarım bakladan oluşan kilit
FİRENGİ Güvertedeki suyun denize akıtılabilmesi için yalı kütükleri üzerinden bordaya açılan oluklu delikler
FLADOR Çarmıhların gerilmesi için kullanılan sistem
FLAMA Üç köşeli sancak
FLASA Halatı meydana getiren incecik ipler
FLOK Baş taraf çekilen üç köşe yelken
FORA ETMEK Bir yere bağlanmış olan halatın oradan çıkartılması
FRİŞKA Bütün yelkenlerin camadansız kullanılabileceği derecedeki sert rüzgar
FUNDA Demirlemek için verilen komut
GABYA Ana direk ile babafingo çubuğu arasındaki çubuk veya yelken
GAGA Demirin iki ucundaki tırnakların en uç kısmı
GAMBA ALMAK Halatın veya zincirin kendi etrafında burulması
GENOVA Flok yerine çekilen daha büyük ebatlı yelken
GIZ Kıç direkteki kısa seren
GOMİNA 1 milin onda biri = 185 metre
GÖNDER İnce düz ve uzun çubuk [Sancak gönderi]
GÖZ DEMİRİ Bir gemide kullanılan ana demirler
GRADİN YAKASI Bir yelkenin yan kenarları
GRANDİ DİREĞİ Birden fazla direkli gemilerdeki en yüksek direk
GULET Brig' den küçük iki direkli hafif armalı pruvası kabasorta armalı, praçilaya benzer uskuna
GURCATA Yelken teknelerinde direkten inen çarmıhları açmak için kullanılan kollar
GÜVERTE Teknelerde baştan kıça kadar olan döşeme
GÜVERTE KAPLAMASI Güvertenin kaplanması için kullanılan malzeme [örn. Tik ağacı]
HALAT Bitkisel, sentetik veya çelikten bükümlenerek çeşitli kollarda birbirlerine sarılarak imal edilmiş, bükülmeye ve çekmeye uygun urgan
HALAT BOSA TUTMA Demir atıldıktan sonra demirin ağırlığını ırgat üzerinden almak için çımaları güvertedeki mapalara bağlı diğer uçlarında ceviz bulunan kısa halatlar
HAMLA Kürek çekilirken küreğin tek çekişte gittiği mesafe
HAMLACI Kürekli teknelerde serdümene en yakin kürekçi
HAVUZLUK Teknede kıç tarafta topluca oturulacak yer
HIRÇA MAPASI Zincirin zincir yuvasında omurgaya bağlandığı kilit
HİSA ETMEK Bir şeyi yukarı kaldırmak. [Hisa sancak, hisa kürek]
IRGAT Demir almada kullanılan, hidrolik, elektrikli veya insan kuvvetiyle çalıştırılan mekanizma
ISKAÇA Direk ve cıvadraların alt başlarının yerine oturması için açılmış olan yuva
ISKARMOZ Kürekli teknelerde küreğin bağlanması veya oturması için ay veya çubuk şeklindeki lumbar ıskarmoz denilen aygıtlar
ISKOTA Yelkenlerin iskota yakalarını kullanarak rüzgar doldurmak için kullanılan halat donanımı
ISKOTA YAKASI Kabasorta yelkenlerde alt yakalar; randa, pik veya floklarda alt geri köşe
İÇ OMURGA Postaları omurgaya daha sıkı bağlamak için baştan kıça kadar uzanan ikinci bir omurga
İĞNECİK Dümenin kıç bodoslamaya bağlanabilmesi için, erkek ve dişi olarak konmuş olan menteşe
İSKANDİL ALMAK Denizin derinliğini ölçmek
İSKANDİL KURŞUNU İskandil salvolarının bağlandığı kurşun ağırlık
İSKANDİL SALVOSU İskandil kurşunlarının bağlandığı işaretli salvo
ISKARÇA Bir koy içinde karışık demirlemiş olan tekneler topluluğu
İSKELE Teknenin sol yarısı Girip çıkmak için kullanılan sürme merdiven
ISPAVLO Kırnap = kendirden yapılmış iki kollu sicim
İSTİNGA Yelkenleri toplamak için kullanılan selviçe [Hareketli donanım]
İSTİNGA ETMEK Yelkenleri toplamak
ISTRALYA Direkten teknenin baş ve kıçına inen sabit arma
KABASORTA ARMA Serenleri direklere dik ve kemere istikametinde olan dört köse yelkenli arma
KALASTRA Güvertelerin alınan filikaların üzerine oturtuldukları yuva
KALOMA Demirli teknenin denizde bulunan zincir mesafesi
KALOMA VERMEK Zinciri biraz daha salmak
KANDİLİSA Yelken serenlerini yukarı kaldırmak için kullanılan halat
KAPELA Yağmur ve güneşten korumak için brandadan yapılmış yelken, pusula, dümen dolabı vs. kılıfları
KAPLAMA Postaların üzerine boyuna kaplanan tahtalar
KAPORTA Tekne güvertesinden aşağı iniş ve çıkış merdivenlerinin üzerindeki kapalı yerlere denir
KARANFİL Pruva ve grandi direği cundaları arasındaki tel halat
KARAVELE KAPLAMA İçi kutrani dışı armuz kaplama olan bir kaplama şekli
KARİNA Teknenin su altında kalan ıslak kısmı
KARULA YAKASI Yelkenin direğe yakın olan alttaki köşesi
KASA Halatların çımalarına yük altında açılmayacak şekilde kendi bedeninden yapılan yuvarlak bağlantı halkası
KASARA Teknelerin baş orta ve kıç kısımlarında güverteden daha yüksek olan bölümlere verilen isimdir
KASTANYOLA Demirin zinciri akarken durdurabilmek için ırgat etrafına konan ve bir nevi fren balatası gibi görev yapan çelik çember şerit
KAVANÇA Pupa seyirde bir kontrada giderken yön değiştirerek öbür kontraya geçmek için yelkenleri ve bumbayı bir taraftan diğer tarafa aktarmak
KEMERE Güvertenin döşenebilmesi için posta uçlarını birleştiren enine [omurgaya dik] konan kısımlardır. [yarım olanına ÖKSÜZ KEMERE denir]
KERTE 11 derece 15 dakika [dairenin 1 / 32 sidir]
KERTERİZ Herhangi bir coğrafi işaretin bir tekneden olan yönünü pusula ile tayin etmek veya ölçmek
KERTERİZ ALMAK Coğrafi işaretlerin birbirlerine olan konumları vasıtası ile saptanan yerin daha sonra tekrar bu şekilde bulunabilmesi
KERYE İki tel halatı birleştirmek için kullanılan cıvatalı mengene
KIBLE Güney
KIÇ Teknenin arka tarafı
KIÇ BODOSLAMA Omurganın bitiminden kıç tarafa dik kaldırılan kısım
KIÇ GÖNDERİ Kıç tarafta sancak çekilmesi için konulmuş olan gönder
KİLİT 15 kulaç zincir uzunluğuna verilen isim
KİNİSTİN VALFI Gerektiğinde bir tekneye denizden su almak için su kesiminden aşağıya konmuş ve gerektiğinde uzaktan açılıp kapatılabilecek valf
KOÇBOYNUZU Baş ve kıç omuzluklar ile mataforaların üzerinde bulunan ve halat volta etmek için kullanılan boynuz seklinde iki kulaklı aparatlar
KOL Flasaların bir tarafa bükülmesi sonucu halatta elde edilen elemanlar. Flasa gibi bütün halat boyundadırlar
KOLTUK HALATI Bir teknenin aborda olduğu yere sabitlenmesi için baş ve kıç omuzluklarından verdiği halat
KONTRA MİZANA DİREĞİ Mizana direğinin gerisindeki direk
KONTRA OMURGA Ana omurganın aşınmaması için altına konulan şerit halinde parça
KÖR KAPAK Lombozları içerden kapayan demir kapak
KUNTRA Flokun iskota yakasına bağlanan iki inceden birisi iskota olarak kullanıldığında diğeri kuntra olarak anılır
KURT AĞIZI İçinden halat geçmesi için güverte üzerinde baş ve kıç omuzluklarına monte edilen demir yuvalar
KUTRANİ KAPLAMA Çapraz ahşap kaplama [papel sarma]
KÜPEŞTE Güverte üstündeki borda kaplaması
KÜREK LUMBARI Askeri filikalarda ıskarmoz yerine küreklerin küpeştede takazlık tahtasında oturtuldukları oyuk yerlerin ismi
LAÇKA Boşalt, gevşet anlamında
LALE HALATI Dümenin sert denizli havalarda düşüp kaybolmaması için dümen yelpazesini teknenin kıçına bağlayan halat
LARMO Flokların açıldığı istralya
LAVA ETMEK Boşunu al ve ger emri
LAVRA DELİĞİ Bir teknenin içindeki suyu askıya alıp boşaltmak için açılmış delik. [Genellikle kıç tarafta havuzluğun altındaki kruzlu yerde]
LİF Nebati halatın yapıldığı malzemenin en ince parçası
LİGA CAMADAN Yelkeni küçült, camadan vur
LİMBO YAPMAK Malzemeyi aktarmak
LİVAR Balıkçı teknesinde yemlerin ve balıkların taze kalması için alt tarafında denize açılabilen tapası bulunan tahta havuz
LOÇA Demir zincirinin akması için açılmış deliklere geçirilmiş olan madeni oluk
LOKMA Zincirin baklalarının ortasına takviye için konmuş parça
LUMBAR AĞZI Gemilere girip çıkılan bordada açılan dört köşe kapak
LUMBOZ Gemideki pencerelere verilen isim
MANİKA Teknenin alt kısımlarına havalandırma sağlamak amacı ile güverteden aşağıya doğru konulan boru
MAPA Sabit halka
MARTİN DEMİRİ Çipo ve kolları ayni düzeyde ve kolları da beden etrafında dönebilen bir sistemdeki demirdir
MASTALYA Tahta leğen
MASTORİ POSTASI Bir teknedeki en geniş posta
MATAFORA Gemilerde veya sahilde filikaların asılabilmesi için uçlarında palanga bulunan aygıt
MATAFYON Yelken ve tentelerde delik açıldığında yırtılmaması için delik etrafının takviye edilmesi için alüminyum yassı halka
MAYNA ETMEK Ağır ağır aşağıya indirmek
MEME Demir kollarının demir bedenine birleştiği noktanın alt kısmı
MEZESTRE Yarıya kadar indirmek
MİL Denizdeki uzunluk ölçüsü.= 1852 metre
MİZANA DİREĞİ 3 direkli bir yelkenli gemide en kıçtaki direktir
NETA Muntazam, düzgün, tertipli veya emniyetli anlamına gelir
OMURGA Bir teknenin postalarının üzerine oturtulup bağlandığı ve bastan kıça kadar devam ettiği ağaç veya madeni parçalardır
OMUZLUK Teknenin baş ve kıç tarafında, merkez hattına 45 derecelik açı civarındaki istikamet [ ör. Sancak kıç omuzluk ]
ORSA ALABANDA EGLENMEK Rüzgarı bordaya alarak, yelkenleri birbirinin aksine alıp tekneyi yolundan alıkoyup vakit geçirmektir
ORSA ALABANDA TRAMOLA Teknenin başını rüzgara alıp bir kontradan diğer kontraya geçmektir
ORSA Bir teknenin mümkün olduğu kadar dar açıyla rüzgarın estiği yöne yakin seyir yapması
ORSA PUPA ÇEMBERİ Bumbanın cundasına yakin ve iki tarafında da mapa bulunan madeni çember
ORSADA KAZANMAK Bir teknenin orsa seyrinde az düşme yapıp istediği tarafa gidişte kazanması
ORSAYA KAÇMAK Bir yelkenli teknenin devamlı olarak baş tutamayıp rüzgar üstüne kaçmasıdır
ÖKSÜZ KEMERE Kemerenin ortadan kesilmiş olarak yanda kalan kısımları
PALAMAR Gemilerin rıhtıma bağlanmasında halattan daha kalın yomalara verilen isim
PALANGA Bir halat ve en az iki makaradan oluşan mekanizma
PATALYA 1 den 3 çifte kadar kürekli ahşap teknelere harp gemilerinde verilen isim
PATRİSA Çubukların bağlanması için cundalarından aşağı ve geriye doğru inen ve tekneye bağlanan sabit arma
PİK Giz veya serenlerin üzerine açılmış üç köşe yelken
PİK YAKASI Bir yan yelkeninin üst ve köşedeki yakasıdır [peak]
PİYAN Bir halatın çımasının açılıp dağılmaması için çomasına ispavlo veya gırcala ile yapılan bir çeşit düğüm şekli
PORTUÇ Alet edevat veya boya gibi sair şeylerin saklanması için kullanılan dolap
POSTA Üzerine kaplama tahtalarının tespit edildiği ağaç eğriler
PRUVA Bir teknenin burnunun ileri istikameti
PRUVA DİREĞİ Birden çok direkli teknede baş taraftaki ilk direk
PUNTEL Güvertenin kuvvetlendirilmesi için alttan dikine konan destek veya güverte üzerindeki vardevela tellerini tutmak için güverteye dik olarak konulan demir çubuklar
PUTA Koymak, donatmak [puta kürek]
RANDA YELKENI Yelkenli bir teknede en geriye açılan yan yelken
RODA Halat sargısı
RODENSA Halatların çımalarında kasa yapmakta kullanılan madeni halka biçimindeki malzeme
ROTA Geminin takip ettiği yol
RUBA ETMEK Yelkenle rüzgarı başa alarak tekneyi geriletmek
RÜZGAR ALTI Rüzgarın estiği yönün aksi
RÜZGAR ÜSTÜ Rüzgarın estiği yön
RÜZGAR YAKASI Bir yelkende rüzgarın estiği taraftaki yaka
SAFRA Bir teknenin denge sağlaması için sintinesine konan ağırlık
SAĞANAK Rüzgar normal eserken ani şiddetli bindirmeleri
SALMA OMURGA Yelkenli bir teknede denge amaçlı içerden indirilip kaldırılan madeni veya ağaç levha
SANCAK Bayrak. Teknenin sağ tarafı
SARAVELE Yelkenin sarılması için verilen komuta denir
SAVLO Sancak çekmek için kullanılan 1,5 burgatalık ince halat
SELVİÇE Yelkenli bir gemi armasındaki hareketli halatlar
SEREN Direkler üzerinde yelken açmak için ve işaret çekmek için yatay olarak bağlanmış gönder
SEREN YAKASI Yelkenlerin derene bağlı üst kısımları [matafyon yakası]
SİLYON FENERİ Gece ve karanlıkta gemilerin seyir halindeyken pruva ve grandi direkleri cundalarında yaktıkları ufkun 20 kertelik bir sahasından berrak havada en az 5 milden görülebilen ve pruvadaki grandiye nazaran daha aşağıda olan fenerlerdir. (Beyaz renklidirler)
SİNTİNE Bir teknenin su altında kalan ıslak kısminin iç tarafıdır
SİYA Kürek çekerken kayığı geriye götürmek için verilen komut
SOKRA Armuz kaplamada, kısa gelen kaplama tahtalarının uçlarının birleştiği yerdeki çizgi
SUGA ETMEK Vira edip sıkıştırmak
SU HATTI Teknenin gövdesinde ıslak yüzeyin bittiği çizgi
SÜBYE ARMALI Direklerinde seren yelkenleri olmayıp sadece yan yelkenleri bulunan tekneler
SÜLYEN Yeni konan ya da raspa edildikten sonra temizlenmiş olan çelik veya demir saçlar üzerine koruyucu bir astar olarak sürülen genellikle kırmızı renkteki boya
SÜRME OMURGA Salma omurga da denilebilir. [Ana omurga bedenine açılan bir yarıktan aşağı yukarı hareket ettirilebilen tahta veya madeni levha seklindeki omurga olup yelkenli teknelerde yelkenle seyir anında devrilmemek veya rüzgar altına düşmemek için kullanılır]
ŞAPKA Direklerin üst uçlarına geçirilmiş yuvarlak tabla
ŞEYTAN ÇARMIHI İki halat arasına ağaç basamaklarla yapılan bordadan sarkıtılan merdiven
TALVEK HATTI Boğazlarda ortadan geçtiği varsayılan hat
TAVA Borda iskelelerinin altında ve üstünde durulacak yer
TİRENTİ Bir halatın çekilen çıması
TIRNAK Demirin kollarının ucundaki tırnak seklindeki kısım
TOKA ETMEK Bir şeyi yerine kadar kaldırmak
TRAMOLA Yelkenle seyirde rüzgarın bir kontradan diğer kontraya önce pruvanın geçmesi ile yapılan dönüş
UÇKURLUK Bir sancağın direk veya rüzgar üstü tarafındaki yakasının takviye edilmesi için geçirilen beyaz renkli şerit
USKUNA Pruva direği kabasorta armalı, grandi direği sübye armalı iki direkli yelkenli tekne
USTURMAÇA Bir birinin üzerine veya rıhtıma yanaşan teknelerin bordalarının göçmemesi ve boyalarının bozulmaması için araya koydukları silindirik biçimindeki plastik şişme yastık
VARAGELE İki nokta arasında gerilmiş olan kuvvetlice bir halat üzerinde hareket eden bir makaraya bağlı sepet veya iskemle donanımlı insan ve eşya taşımak için kullanılan donanım
VARDAVELA Teknelerin küpeştelerinde ve borda iskelelerinde personelin korunması için dikilmiş bulunan sabit veya yatar kalkar puntellerin üzerine yatay olarak geçirilmiş demir veya ağaç tiriz
VARDAVELA PUNTELİ Küpeştelere konmuş olan ağaç veya demir, sabit veya yatıp kalkan çubuklar
VELEDIBARKA Fırtınalı havalarda pruva ana istralyası üzerine açılan flok
VELEİSTRALYA YELKENİ Pruva direğinden sonra gelen direk üzerine açılan yan yelkenin sereni
VELENA Direkler arasındaki istralyalar üzerine açılan üçgen şeklindeki yelkenler
VENTO Bumbaları ve mataforaları bir taraftan diğer tarafa dirise edebilmek ve sabit tutabilmek için cundalarından alınan halatlar. Bu halatlar gerekirse palangalara da bağlanır
VİRA Vidayı, cıvatayı, ırgat veya vinci çevirmek, sarma yönünde verilen komut
VİYA Gemiyi veya tekneyi istenilen rotaya döndükten sonra, istenilen yöne seyredilmesi için verilen komut
VOLTA Bir halatı babaya veya biteye bir kez dolamak
VOLTA ALMAK Halatın veya demir zincirinin birebirine dolaşması
YAKA Yelkenlerin köselerine ve kenarlarına denir
YALPA Teknenin sancaktan iskeleye, iskeleden sancağa dalgaların bordadan alınması ile sallanması
YALPA OMURGASI Teknelerin yalpalamasını azaltmak için karina kısmına bastan kıça doğru uzanan omurga biçimindeki çıkıntı
YAN YELKENLER Yarım serenler ve gizler üzerine açılan yelkenler ile flok ve valenalar
YARIMOTURAK Kürek çekerken ayak dayanılan ağaç
YASLAMAK Bir teknenin hareket kabiliyetini kaybederek, akıntı veya rüzgar etkisi ile bir rıhtıma veya başka bir tekne üzerine düşmesi
YEKE Dümen başına takılıp dümenin istenilen tarafa basılması için kullanılan demir veya ağaçtan yapılmış kol
YELPAZE Dümenin su içindeki en geniş kısmı
YOMA Kalın halatlara verilen isim
ZİNCİRLİK Teknelerin baş tarafında başaltında demir zincirlerinin muhafaza edildiği yer